FE_IR

 

Tytuł projektu: Musicon – innowacyjne muzyczne pomoce dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 

„Musicon” to unikalny instrument muzyczny zaprojektowany do wszechstronnego rozwoju dzieci, zarówno psychicznego jak i fizycznego. Pozwala na jednoczesne komponowanie i odgrywanie utworów muzycznych. Działa na analogicznej zasadzie co katarynka lub pozytywka. Proste mechanizmy uruchamiają dźwięki. Jego prostota powoduje, że każde dziecko intuicyjnie wie, jak się nim posługiwać. Angażuje dzieci w aktywności ściśle powiązane z rozwojem kreatywności. Wspomaga rozwój małej motoryki, myślenia abstrakcyjnego umiejętności społecznych i wyobraźni. Uczy (wspomaga) także matematyki, programowania i muzyki a także wspiera rozwój zdolności manualnych

Rezultatem projektu będzie kompleksowy instrument „Musicon, który zostanie rozbudowany  o moduły zarówno muzyczne i niemuzyczne oraz nowe rozwiązania mechaniczne i wizualne, które zwiększą znaczenia Musiconu jako instrumentu muzycznego – zwiększenie możliwości odtwórczych, nauka w zakresie działania instrumentów z różnych grup instrumentalnych, większa swoboda kreacji oraz nauka współbrzmień.

 

Czas trwania projektu: 01.11.2017 r. – 31.10.2018 r.

Wartość projektu:  1 465 745,43 zł

Wartość dofinansowania: 1 090 244,93 zł


Zapraszamy do udziału w przetargach:

1. Zapytanie ofertowe nr 2018/02/1 - Usługa wynajmu maszyny CNC wraz z obsługą operatora

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088446

2. Zapytanie ofertowe nr 2018/02/3 - Usługa wynajmu lakierni wraz z obsługą

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088490

3. Zapytanie ofertowe nr 2018/02/2 - Usługa wynajmu maszyn stolarskich wraz z obsługą

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088475


Zapytania Ofertowe dotyczące nowego projektu na lata 2019-2022

kliknik tutaj >