Program Pilotażowy / Pilot Program

PL

 • Jesteś związany z placówką edukacyjną?
 • Szukasz innowacyjnych narzędzi do edukacji?
 • Chcesz przystąpić do Programu Pilotażowego Musicon?
   

Metoda Musicon

By czerpać jak największe korzyści z Musiconu budujemy Metodę Musicon®, która pozwoli jeszcze efektywniej uczyć przez zabawę i rozwijać kreatywność dzieci.

Zapraszamy do naszego programu pilotażowego najlepsze placówki edukacyjne.

 

Program Pilotażowy:

 • kup Musicon na preferencyjnych warunkach i korzystaj z niego jako pierwszy na świecie
 • dostaniesz pełną Metodę Musicon na cały rok za darmo
 • otrzymasz pełen pakiet materiałów edukacyjnych do prowadzenia lekcji z grupami dzieci
 • będziesz częścią projektu Musicon – pomożesz nam w budowaniu Metody
 

ENG

 • Are you from an educational institution? 
 • Need innovative tools to educate?
 • Want to join to Musicon Pilot Program?

 

Musicon Methodology

To make the most out of Musicon we are developing Musicon Methodology® which will help to teach kids in the most effective and creative way.

To make this possible we invite the best preschools, kindergartens and other educational institutions to our pilot program.

 

Pilot Program:

 • buy Musicon with a special price and have it as the first one in the wold
 • get Musicon Methodology for a year for free
 • get all educational materials to educate for free
 • be a part of Musicon – build the Methodology with us

 
 

ZAPISZ SIĘ

Jeśli chcesz zgłosić Twoją lub zaprzyjaźnioną placówkę, wypełnij formularz – skontaktujemy się.

 

Imię i Nazwisko *
Imię i Nazwisko
http://

 
 

APPLY

If you want to take a part in the program please fill in a form below and we will get back to you.

 

Name *
Name
http://

 

Example of Musicon Use